Cele trei degete semnifică cele trei angajamente ale Promisiunii:

Dumnezeu, Biserica, Patria;
Să-mi ajut aproapele în orice împrejurare;
Să respect Legea Cercetaşilor;

Cele trei degete semnifică de asemenea, cele trei virtuţi cercetăşeşti: sinceritatea, devotamentul şi curăţia. Degetul mare aşezat peste cel mic semnifică: “cel mare îl ajută pe cel mic.”

Salutul cercetăşesc are o semnificaţie mult mai profundă decât un salut obişnuit. Nu este doar “cartea de vizită” a mişcării cercetăşeşti, ci ne reaminteşte de fiecare dată angajamentul pe care l-am facut în mod liber. Pentru ca salutul să nu devină un gest banal, este necesar să fie făcut corect şi să i se cunoasca întreaga semnificaţie.

Salutul complet se face totdeauna în uniformă. Între cercetaşi întinderea mâinii stângi, care este cea a inimii, simbolizează fraternitatea cercetăşească care uneşte pe toţi cercetaşii din lume.